Nhóm Trung niên nhóm lại vào tối thứ Bảy hàng tuần cầu nguyện, thông công và học tài liệu Cuộc Đời Chúa Cứu Thế.