THÔNG BÁO

Chương trình Lễ Giáng Sinh 2019

Lễ Giáng Sinh năm 2019 vào ngày 22/12/2019, vào lúc 7:00pm tại Bowery, 309C Main Rd E, St Albans VIC 3021, Australia
.

Chủ đề:

Diễn giả: TĐ. Trương Quốc Lịch

Chương trình trại hè 2019-2020

Thông báo sau