Thanh tráng niên (Young Adult) nhóm lại cầu nguyện, thông công và học Kinh thánh theo tài liệu Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. Mỗi tuần vào thứ Hai, lúc 19:30

Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi khám phá sự dịu kỳ trong hành trình tìm kiếm Chúa Cứu Thế Jesus Christ.